Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Meter® II registrerad i Storbritannien

VibroSense Meter® II är nu registrerad i Storbritannien vilket öppnar upp en ny marknad för bolagets produkt.  VibroSense Meter®II ger ett starkt stöd för tillförlitlig upptäckt av perifera nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling och handhållna vibrerande verktyg.

Alla medicintekniska produkter som säljs i Storbritannien måste registreras hos den statliga myndigheten ”Medicines and Healthcare products Regulatory Agency” (MHRA). VibroSense Meter®II är nu registrerad där och inom kort kommer produkten att listas i MHRAs Publika databas https://pard.mhra.gov.uk/

I juli 2023 infördes en ändring i regelverket vilket innebär att alla CE-märkta produkter enligt MDR kan säljas i Storbritannien fram till och med 2028 under förutsättning att produkten är registerrad hos MHRA.

Registreringen av VibroSense Meter® II  innebär att vi nu även kan sälja Diabetes Foot Screening i Storbritannien, vilket blir ett ytterligare steg i vår internationella lansering. Då vi dessutom har fått flera förfrågningar från Storbritannien är det mycket glädjande att vi nu kan leverera vår produkt direkt till slutkund på en mycket spännande och stor marknad”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.


Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling eller vibrerande handhållna verktyg. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
MHRA reglerar mediciner, medicintekniska produkter och blodkomponenter för transfusion i Storbritannien.
Myndigheten verkar inom ett lagstadgat ramverk som fastställts av HM Government, och arbetar inom regeringen och det bredare hälsosystemet för att styra den övergripande politiken inom ett regelverk.
Dessa policyer fastställer rollen för att säkerställa förbättringar av folkhälsan och ger befogenheter att leverera mot deras företagsansvar.