Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense historia

VibroSense Dynamics grundades 2005 av professor Göran Lundborg och civilingenjör Toni Speidel i syfte att kommersialisera resultatet av professor Lundborgs forskning. Idag används VibroSense Meter systemet som hjälpmedel för att diagnostisera nervskador i händer och fötter av bland annat Diabetes- och Cancerkliniker, företagshälsovården och alla större kliniker för Arbets- och Miljömedicin (AMM) på alla universitetssjukhus i Sverige och Norge. 

Otillräckliga diagnosmetoder

VibroSense Dynamics produkter baseras på forskning och upptäckter gjorda av professor Göran Lundborg och medarbetare på handkirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Professor Lundborg inledde sin forskning i början på 1980-talet när han kom i kontakt med en patientgrupp som han inte kunde diagnostisera. 

Banbrytande forskning inleddes

En gemensam nämnare för denna patientgrupp var att de hade utsatts för hand-arm vibrationer i sitt dagliga arbete. Alla uppvisade liknande besvär, till exempel domningar, svårighet att knäppa knappar osv, men besvären gav inte utslag med gängse diagnostikmetoder.

Göran Lundborg började då misstänka att dåtidens diagnostikmetoder var otillräckliga varför han inledde en banbrytande forskning som sedermera resulterade i den metod som numera kallas Multi-Frekvens Vibrametri.

Skyldighet att undersöka vibrationsskador

I juli 2005 trädde EU:s vibrationsdirektiv i kraft. Det föreskriver att alla arbetsgivare inom EU med vibrationsexponerad personal måste erbjuda regelbundna hälsokontroller för vibrationsskador i händer och armar. Det finns uppskattningsvis ca 25 miljoner arbetstagare inom EU som utsätts för vibrationer minst två timmar per dag. Direktivet blev grunden till VibroSense Dynamics utveckling som påbörjades under 2005. I tabellen nedan finns en kort historik.

1980–

Professor Göran Lundborg et.al inleder forskning om känsel- och vibrationsskador vid UMAS.

1990–

Yrkesmedicinska kliniken i Lund och några företagshälsovårdscentraler i Skåne börjar använda Göran Lundborgs nya metod kliniskt för diagnostik av vibrationsskador i handen.

2003–

Göran Lundborg och Toni Speidel börjar utveckla en kommersiell produkt med anledning av ett kommande vibrationsdirektiv inom EU (EU 2002/44/EG).

2005–

VibroSense Dynamics AB grundas och EU:s vibrationsdirektiv (EU 2002/44/EG) börjar gälla.

2007–

VibroSense Meter, bolagets första CE-märkta produkt, lanseras.

2015– 

Bolaget noteras på Spotlight Stockmarket i maj 2015 med syfte att finansiera utvecklingen av nästa generations instrument för undersökning av händer och fötter med fokus på diabetesrelaterade nervskador i fötterna.

2018–

Lansering av bolagets andra generations CE-märkta produkt, VibroSense Meter II. Ett nytt affärsområde tillkommer – nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer.
 

2019–

Introduktion av en förenklad och snabbare hälsokontroll med syfte att undersöka stora populationer (screening) inriktad mot affärsområdet HAVS.