Hoppa till huvudinnehåll

Diagnostiskt stöd för Perifer Sensorisk Neuropati

Upptäck sensorisk neuropati i händer och fötter i tid – innan skadorna blir permanenta! VibroSense Meter II är ett objektivt mätinstrument som kan upptäcka tidiga tecken på nervskador i händer eller fötter. Systemet mäter och kvantifierar förmågan hos nerver och receptorer i huden att uppfatta mekaniska vibrationer. Läs mer ›››

VibroSense Meter II
Cellgiftsbehandling

Cellgifts­behandling

Förhindra eller reducera bestående nervskador orsakade av cytostatika vid behandling av cancer - CIPN, Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy. Läs mer ›››

Diabetes

Diabetes

Upptäck subkliniska tecken på nervskador i fötter hos patienter med diabetes för att förhindra fotsår och amputationer - DPN, Diabetic Peripheral Neuropathy. Läs mer ›››

HAVS

HAVS

Förebygg nervskador i händer och armar orsakade av vibrerande verktyg. Tidig upptäckt kan innebära att färre personer drabbas av livslånga smärtor - HAVS, Hand Arm Vibration Syndrome. Läs mer ›››

The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage

Sensorisk Neuropati i händer

Sensorisk Neuropati i händer

Sensorisk neuropati kan ge domningar, stickningar och smärtor i händer och fingrar. 

Andra vanliga symptom är försämrad känsel och eller finmotorisk förmåga vilket påverkar hela handens funktion. 

Enkla saker som att hålla ett glas, knäppa en skjortknapp, knyta en sko eller sätta i en nyckel i ett lås, blir då ett oöverstigligt hinder i vardagen. Läs mer ›››

Sensorisk Neuropati i fötter

Sensorisk Neuropati i fötter

Sensorisk neuropati i fötterna kan ge domningar, stickningar och smärtor samt försämrad känsel i fotsulan.

Vid allvarligt symptom förloras skyddskänseln vilket kan påverka balans och hållning. Risken ökar att obemärkt trampa på vassa föremål eller gå runt med grus i skorna.

Skador i fotsulan kan leda till infekterade sårbildningar som kan få mycket allvarliga följder hos personer med diabetes.

Amputation som en följd av fotsår och diabetes är en livshotande komplikation. Läs mer ›››