Hoppa till huvudinnehåll

Vibrosense Meter II ingår i nya riktlinjer för medicinsk kontroll av vibrationsexponerade arbetstagare

I de nya riktlinjerna för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare ingår VibroSense Dynamics (VibroSense) instrument, Vibrosense Meter II som en rekommenderad metod. Dessa riktlinjer för medicinsk kontroll av vibrationsexponerad personal (AFS 2019:12) följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3) och riktar sig i första hand till företagshälsovård.  

Riktlinjerna säger att känselsinnet ska undersökas med minst två olika metoder varav en kan vara Vibrotaktil känsel: Förmågan att uppfatta vibrationsstimulering kan testas genom screening. Kvantitativ testning av detektionströskel för vibration kan bestämmas för en eller flera stimuleringsfrekvenser med hjälp av instrumentering från t.ex. VibroSense Dynamics.

  • Vi ser detta som ett mycket värdefullt erkännande av vårt instrument och vår metod som stärker vår närvaro på den svenska marknaden inom affärsområdet vibrationsskador och företagshälsovård. Att få med VibroSense Meter II i Arbets- och Miljömedicins riktlinjer är ett viktigt steg framåt för bolaget, speciellt med vår pågående satsning inom företagshälsovård, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.