Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense etablerar försäljning i Tyskland

Efter avslutad kartläggning av den tyska marknaden inleder VibroSense nästa steg i etableringen av försäljning i Tyskland. I planen ingår att introducera bolagets huvudprodukt VibroSense Meter II på utvalda referenskliniker.

Tyskland är en viktig exportmarknad som förväntas långsiktigt att bli mycket värdefull för applikationen Diabetes Foot Screening. Som ett led i etableringen kommer VibroSense också att delta vid Tysklands största diabeteskonferens Diabetes Kongress 2022 i Berlin den 25-28 maj i år.

Klivet in i Tyskland har föregåtts av förberedande arbete där fler än 160 diabeteskliniker har kontaktats och de kommer bearbetas vidare under våren och sommaren.

”Den tyska marknaden innebär en ny stor möjlighet för VibroSense. Vi har genomfört ett gediget grundarbete och har en tydlig bild av den tyska diabetesmarknadens struktur och dess aktörer. Tyskland är en av Europas största marknader och det här blir starten på en långsiktig satsning från VibroSenses sida”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om Diabetes i Tyskland*
Det finns för närvarande fler än 8,5 miljoner människor med diabetes i Tyskland. Fler än 600 000 nya fall tillkommer varje år. Om trenden fortsätter förväntas 12,3 miljoner människor i Tyskland ha diabetes år 2040.

Omkring 32 000 barn och ungdomar under 19 år har typ 1-diabetes. Varje år utvecklar cirka 3 100 barn och ungdomar upp till 17 års ålder typ 1-diabetes. Andelen nya fall av typ 1-diabetes ökar för närvarande med 3 till 5 procent årligen.

De totala årliga vårdkostnaderna uppgår till cirka 21 miljarder euro. Två tredjedelar av kostnaderna relaterade till behandling av diabeteskomplikationer.

*Källa www.diabetesde.org

 

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.