Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics: Teckning av optionsprogram TO2019/2022A-B för styrelse och personal

Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (VibroSense) emission av teckningsoptioner avslutades den 18 november 2019. Styrelse och personal tecknade totalt 144 200 optioner för priset 2,23 kr per option. Teckningen fördelades på 87 500 optioner TO2019/2022B till styrelsen och 56 700 optioner TO2019/2022A till personal och nyckelpersoner.

Vid bolagsstämman den 9 oktober 2019 beslutades om ett optionsprogram riktat till styrelseledamöter, personal och externa nyckelpersoner i bolaget. Optionsvillkoren baseras på en marknadsmässig värdering enligt Black Scholes, med utgångspunkt från aktiekursen per den 9 oktober 2019. Villkoren innebär att en teckningsoption som tecknas till priset 2,23 kr kan lösas in mot en ny B-aktie med lösenkurs om 14,93 kr under perioden 2 till 16 december 2022.

Ytterligare 163 300 optioner TO2019/2022A har lagts i en depå i bolaget avsedda för framtida teckning för personal och nyckelpersoner efter marknadsmässig omräkning av teckningsvillkor, dock senast 2 december 2022.

Nedan listas alla personer i styrelsen som tecknat optioner av serie TO2019/2020B:

  • Axel Sjöblad, styrelseordförade, 25 000 optioner
  • Mozhgan Dorkhan, styrelseledamot, 25 000 optioner
  • Håkan Peterson, styrelseledamot 12 500 optioner
  • Toni Speidel, styrelseledamot, 25 000 optioner

Nedan listas personal och nyckelpersoner som tecknat optioner av serie TO2019/2020A:

  • Hans Wallin, tillträdande VD, 30 000 optioner
  • Charlotta Landoff Bach, Senior Product Manager, 20 000 optioner
  • Michael Scrarsén, biträdande projektledare, 6 700 optioner
     

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com
 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.