Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics tar sin första order från Finland

Kliniken för neurofysiologi vid Uleåborgs universitetssjukhus i Finland köper instrumentet VibroSense Meter® II. Ordern omfattar en full licens med tillgång till samtliga hand- och fotundersökningar och har ett totalt värde om drygt 420 000 SEK inklusive årliga licensintäkter.  

Det totala ordervärdet är indelat i två delar: 184 000 SEK för köp och uppstart av instrumentet, samt drygt 240 000 SEK för licens- och serviceavtal beräknat över 10 år.

Uleåborgs universitetssjukhus (OYS) är det nordligaste av fem universitetscentralsjukhus i Finland. Ansvarsområdet vid Uleåborgs universitetssjukhus täcker hela norra Finland – över hälften av Finlands geografiska område med ca 741 000 invånare. Kliniken för neurofysiologi genomför utredningar och undersökningar av sjukdomar som påverkar nervsystemet, för att fastställa och utesluta diagnoser, samt välja lämpliga behandlingar.

”Med ordern från Finland stärker vi vår närvaro i Norden. Vårt instrument används därmed i samtliga nordiska länder, det vill säga Sverige, Norge, Danmark och Finland. Jag är både glad och entusiastisk över att vi nu tar steget ut på ytterligare en marknad och detta öppnar nya, spännande möjligheter för vårt bolag, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.


Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.