Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics: Insulinpump kan ge lägre grad av nervskador hos barn med diabetes enligt svensk studie

En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att 18 procent av undersökta barn från Skåne med diabetes typ-1 uppvisar begynnande tecken på nervskador i fötterna, perifer neuropati. I studien upptäckte man också att de barn som använde insulinpump istället för insulinpenna uppvisade lägre grad av begynnande perifer neuropati. Nervskador i fötterna är en vanlig orsak till amputation bland diabetespatienter och drabbar framför allt äldre diabetespatienter. I studien väcks frågor kring den screeningmetod som rekommenderas i Sverige idag för att upptäcka nervskador i fötterna hos barn, ungdomar och vuxna med diabetes. Forskarna framhåller vikten av att screening görs i syfte att finna nervskador i tidigt skede hos barn och ungdomar med diabetes typ-1.

Arton procent av de 72 skånska barn och ungdomar som ingick i studien uppvisade tecken på begynnande perifer neuropati i form av känselnedsättningar i fötterna. Man kunde också i studien se att barn och ungdomar som använde insulinpump hade bättre känsel i jämförelse med dem som injicerade insulin med en insulinpenna.

Forskarna undersökte känseln i händer och fötter med dels VibroSense Meter (VSM-systemet) och dels en vanligt förekommande screeningmetod, monofilament. Förändringar som ej upptäcktes med monofilament kunde detekteras med VSM, vilket visar att metoden finner känselnedsättningar i ett mycket tidigare  skede.

VSM-systemet är ett medicintekniskt instrument från Malmö som mäter förmågan att uppfatta vibrationer i fingrar eller på fotsulan inom ett brett frekvensband. En undersökning är enkel att genomföra och patienten upplever inget obehag.

I den publicerade studien diskuteras även att andra vanligt förekommande metoder, biothesiometer och stämgaffel, kan ha brister. I Sverige rekommenderas att en 128 Hz stämgaffel används för att screena diabetespatienter i syfte att upptäcka perifer neuropati i fötterna, men metoden kan endast upptäcka känselnedsättning i ett sent skede.

  • Den publicerade studien stödjer att vår metod och vårt instrument kan användas för screening av unga diabetespatienter. En screeningsundersökning tar cirka 4-10 minuter och innebär inget obehag för patienten. Genom att möjliggöra upptäckt av känselnedsättning i tidigt skede, hos barn och ungdomar som har diabetes, hoppas vi att barnen ges möjlighet att undvika fotsår och amputation senare i livet, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.