Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics: Inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 B

Idag, den 16 juni 2020 inleds inlösenperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) företrädesemission av units under våren 2019. Inlösenperioden pågår till och med den 30 juni 2020. Ägare av teckningsoptioner av serie TO 2 B ombeds uppmärksamma att nuvarande nominella aktiekurs avseende ”VibroSense Dynamics B” (VSD B), är lägre än optionens teckningskurs om 15 SEK. Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 2 B, är den 26 juni 2020. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 B finns tillgängliga i VibroSense memorandum utgivet i april 2019. Villkor i sammandrag finns tillgängligt på VibroSense Dynamics hemsida. https://www.vibrosense.se/investerare.

 

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till VibroSense i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 2 B.

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.