Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics har erhållit ”intention to grant” för ett nytt patent.

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har fått ett ”intention to grant” från Svenska patentverket samt ett positivt utlåtande från en internationell PCT-ansökan. Patentet omfattar en viktig del i VibroSense mätteknologi för att mäta hudtemperaturen kontinuerligt vid en undersökning med VibroSense Meter® II. 

VibroSense förstärker skyddet kring sin unika teknologi ”MultiFrekvens Vibrametri” som ingår i bolagets produkt VibroSense Meter® II. Med det nya patentet förlängs bolagets IP-skydd i 20 år vilket är ett led i bolagets långsiktiga strategi.
 

  •  Vi arbetar kontinuerligt med att stärka bolagets IPskydd och med vårt senaste patent har vi nu förlängt skyddet till år 2040.  Vår långsiktiga strategi för IPskydd bygger på att vi kontinuerligt strävar efter att söka nya patent i takt med att vi erhåller klinisk data som vi bedömer vara patenterbara, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

 

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.