Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics förstärker organisationen med en ny VD

VibroSense Dynamics fortsätter arbetet med att förstärka organisationen med att rekrytera Hans Wallin som ny VD. Hans Wallin tillträder tjänsten som VD senast den 1 januari 2020 efter att han lämnar sitt tidigare uppdrag som General Manager – Global Bone Cement, för Zimmer Biomet.

Hans Wallin kommer att fokusera på att genomföra VibroSense Dynamics affärplan för att introducera bolagets produkt VibroSense Meter på våra väsentliga marknader inom diabetes, onkologi och företagshälsovård.

Hans har i över 15 år arbetat med medicintekniska produkter hos Smith & Nephew, Biomet och nu senast hos Zimmer Biomet. Han har gedigen erfarenhet av att bygga internationella distributörsnätverk, bygga upp och leda företagsorganisationer samt av marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter i Europa, USA och Mellanöstern.

  • Jag vill hälsa Hans hjärtligt välkommen till VibroSense och jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med honom när VibroSense nu tar steget fullt ut och fokuserar på försäljning och marknadsföring. Det här steget är en viktig del i bolagets långsiktiga plan. Jag kommer nu ta en annan strategiskt viktig roll i förtetaget med inriktning på Operations, Logistik och QA. Med Hans Wallin och vår nya produktchef Charlotta Landoff Bach får VibroSense ett riktigt Dream Team inom försäljning, marknadsföring och produktstrategi, säger Toni Speidel, VD och huvudägare i VibroSense Dynamics AB.
     
  • Det är med stor glädje och entusiasm som jag har accepterat uppdraget och blir en del av Teamet, säger Hans Wallin, tillträdande VD i VibroSense Dynamics. Jag ser ett stort behov för det som VibroSense erbjuder marknaden och goda möjligheter att utveckla och expandera verksamheten. Målsättningen är att skapa tillväxt med god lönsamhet, samtidigt som vi hjälper våra kunder inom vårdsektorn att lösa problem för patienter och hjälpa dessa att få en bättre livskvalitet.
     

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.