Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics: CE-märkning klar för VibroSense Meter II

VibroSense Dynamics (VibroSense) har av läkemedelsverket erhållit ett registreringsbevis för CE-märkningen av bolagets nya produkt VibroSense Meter II. Produkten är därmed CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas, som ett medicintekniskt instrument klass I, inom EU. Instrumentet kan också säljas i alla övriga länder i Europa som är harmonierade med EU’s regelverk för CE-märkning av medicinteknisk utrustning.

VibroSense har efter ett omfattande arbete uppfyllt alla krav som ställs för att CE-märka VibroSense Meter II vilket innefattar allt från att säkerställa att VibroSense Meter II är säker för patienter och operatörer till att instrumentet fungerar enligt avsett ändamål (intended purpose).

  • Vi är nu redo att sälja VibroSense Meter II till kunder inom bland annat diabetes och CIPN, Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Potentiella kunder och forskningsprojekt kan därmed ges möjlighet utvärdera VibroSense Meter II kliniskt för att kunna ta beslut om inköp eller licenshyra av instrumentet, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 jul i 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Malmö, Sverige.