Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB: Utfall i nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2 B

Den 30 juni 2020 avslutades tiden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 B för teckning av aktier i VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense"). Inga optioner av serie TO 2 B nyttjades för teckning, innebärande en nyttjandegrad om 0 procent. Teckningskursen för inlösen av optionerna var 15 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i VibroSense aktie, som under nyttjandeperioden handlats för cirka 7 SEK per aktie. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 2 B.

 

Emissionsinstitut
Nordic Issuing är emissionsinstitut till VibroSense i samband med kapitaliseringen.

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.