Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB tecknar ramavtal med Kinesiskt storbolag inom medicinteknik

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har tecknat ett ramavtal med Genertec Universal Medical Group (UMCARE), ett dotterbolag till China General Technology Group (Genertec). Företaget är Kinas 42:a största statsägda bolag. Ramavtalet avser distribution av VibroSense produkt VibroSense Meter® II, med applikationen Diabetes Foot Screening på den kinesiska marknaden.

För att hålla ett högt tempo i processen har parterna delat upp förhandlingarna i olika delmoment där ramavtalet, som sätter agendan för det framtida samarbetet, är det första av tre avtal som skall undertecknas.

De övriga två avtalen avser dels ett registreringsavtal för att ansöka om myndighetsgodkännande för VibroSense Meter® II i Kina och dels ett distributörsavtal. Det senare kommer att ge UMCARE en tidsbegränsad ensamrätt att sälja VibroSense Meter® II i Kina.

Planen är att registreringsavtalet skall signeras under 2021 och distributörsavtalet senast under Q1 2022.

”När vi nu förbereder en lansering av vårt instrument VibroSense Meter II och applikationen Diabetes Foot Screening i Kina, tar vi ett mycket viktigt steg på en ny internationell marknad med enorm potential. Vi är väldigt glada att UMCARE, som ägs av ett av de största statligt ägda företagen inom kinesisk sjukvård, väljer att teckna avtal med VibroSense. Detta visar vilket stort intresse det finns för VibroSense Meter II. Min bedömning är också att de erfarenheter vi hittills fått från lanseringsprocessen i Sverige och Tyskland kan hjälpa UMC i deras lansering i Kina”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.


Om diabetes i Kina
Enligt en uppskattning från American Diabetes Association (ADA) från 2020 finns det ca 130 miljoner patienter med diabetes i Kina, vilket gör landet till den största marknaden för diabetesvård i världen. Det finns omkring 36 000 sjukhus, varav 24 000 är privata och 12 000 är offentliga. Kostnaden för diabetesvården  uppskattas till motsvarande 800 miljarder SEK per år.

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.