Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB (publ) har inlett en klinisk validering av Diabetes Foot Screening

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har påbörjat en klinisk validering av den nya applikationen Diabetes Foot Screening med sin produkt VibroSense Meter® II.  Den kliniska valideringen är det sista steget innan produkten är redo att lanseras till Diabetesvården.

 

VibroSense Dynamics har under de senaste veckorna påbörjat en klinisk validering vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) av den nya applikationen Diabetes Foot Screening, som är den senaste nyheten i instrumentet VibroSense Meter® II. Bolaget följer den plan man tidigare kommunicerat och aktiviteten är den sista arbetsfasen före kommersiell lansering av produkten inom indikationsområdet Diabetes, som beräknas ske under de senare månaderna av 2020. Som ett led i lanseringen kommer en satsning på riktad marknadsföring och kommunikation att göras till de huvudmålgrupper som Bolaget vänder sig till inom affärsområdet Diabetes. I samband med Världsdiabetesdagen den 14/11 2020 ökar VibroSense sin närvaro i media med målsättningen att öka medvetenheten i de prioriterade målgrupperna: människor som lever med diabetes samt vårdgivare inom diabetesvården.

 

  • Det här är ett viktigt och mycket spännande steg, för att uppfylla ett stort behov, hos både patienter och kliniker inom diabetesvården. Med vår nya applikation Diabetes Foot Screening erbjuder vi ett starkt stöd för att tidigt, snabbt och säkert identifiera personer som riskerar att få fotsår som en följd av känselbortfall i foten. Vår nya applikation Diabetes Foot Screening är avsedd för både specialistkliniker och vårdcentraler, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

 

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,                                                   
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.