Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB – Hans Wallin har tillträtt som ny VD

I enlighet med vad som kommunicerades i Pressmeddelande från VibroSense den 2019-09-19, har Hans Wallin nu tillträtt befattningen som VD i bolaget per den 1 januari 2020.

Hur känns det att ha börjat på VibroSense Dynamics?

Med snart 17 års erfarenhet inom MedTech och merparten av dessa i en global ledande befattning hos Zimmer Biomet Inc. (Indiana, USA) inom affärsområdet ortopedi, känns det otroligt stimulerande att påbörja ett nytt kapitel tillsammans med teamet hos VibroSense. Jag har en tydlig bild och målsättning att skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet för bolaget och härigenom stärka VibroSense position som en intressant organisation för både befintliga och nya aktieägare.

Hur upplever du teamet i VibroSense?

Under det sista kvartalet förra året har ett antal förstärkningar gjorts hos VibroSense, både genom nyrekryteringar på operativa befattningar i företaget och i styrelsen. Samtliga personer har värdefull spetskompetens inom olika områden och var och en kommer att vara betydelsefulla tillskott när vi nu går in en ny fas i bolagets utveckling. Vår huvudägare Toni Speidel är och kommer vara fortsatt verksam i en operativ nyckelroll, som gör att vi kan behålla befintlig kompetens och styrka i bolaget.

Hur ser du på kommunikationen till aktieägarna?

Vår målsättning är att även fortsättningsvis, regelbundet kommunicera relevanta uppdateringar och framsteg till våra aktieägare. Vi vill att marknaden och våra ägare ska känna att det finns en tydlig regelbundenhet i vår kommunikation.

Vilka målsättningar har du med VibroSense?

För tillfället arbetar jag med att snabbt sätta mig in i de affärsmässiga möjligheter vi har framför oss och att uppdatera VibroSenses affärsplan, både långsiktigt och för de närmaste månaderna.

Jag ser fram emot att tillsammans med teamet bygga en ny och spännande framtid för bolaget.

Hans Wallin

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.