Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB: Flaggningsmeddelande

Efter att VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense”) riktade emission av units som avslutades den 11 maj 2020 uppstod flaggningsskyldighet för en av de större aktieägarna i bolaget, CTO Toni Speidel, privat och genom det helägda bolaget PID Product Implementation and Development AB (”PID”). Genom emissionen nyemitterades 1 600 000 B-aktier.

Toni Speidel privat och tillsammans med det helägda bolaget PIDs innehav i VibroSense uppgick före emissionen till 373 320 A-aktier och 3 439 919 B-aktier (43,9 procent av röster och 31,0 procent av kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i VibroSense till 373 320 A-aktier och 3 439 919 B-aktier (36,8 procent av röster och 27,6 procent av kapital).

Flaggningsmeddelandet publiceras då Toni Speidels innehav efter transaktionen underskrider 30 % av kapitalet och 40 % av rösterna.

Förändringen i antal aktier är relaterad till den nyligen genomförda riktade nyemissionen i Bolaget. Utfallet av den riktade emissionen har offentliggjorts genom separat pressmeddelande den 11 maj 2020.

 

Kontakt VibroSense Dynamics AB

Hans Wallin, VD
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att Bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.