Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics AB – Beslut om Årsstämma

Styrelsen för VibroSense Dynamics AB (publ.) har beslutat att hålla Årsstämma för räkenskapsåret 2022/2023, fredagen den 22 september 2023, kl 13.00 - 14.30, Vid Medeon Science Park i Malmö.

Sista dag då aktieägares skriftliga begäran om att ett ärende ska tas upp på Årsstämman, ska ha kommit Bolaget tillhanda (info@vibrosense.eu) senast den 4/8 2023, för att ärendet ska behandlas på stämman.

Kallelsen till stämman med fullständiga underlag kommer skickas ut den 21/8 2023.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.