Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense adderar applikation för screening av diabetesfötter

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) adderar en ny applikation i sin produkt VibroSense Meter® II, som ger stöd för Screening av Diabetesfötter. Den nya applikationen är ett resultat av 5 års kliniska studier omfattande vuxna patienter med diabetes typ 1 och beräknas vara tillgänglig för kommersiell lansering under hösten 2020.  

Screeningfunktionen i produkten VibroSense Meter® II inom HAVS (vibrationsskador), lanserades hösten 2019 och är en applikation för att tidigt upptäcka nervskador i händer orsakade av vibrerande verktyg. Forskningsresultat vid Skånes Universitetssjukhus har visat att metoden med goda resultat även kan användas för att tidigt upptäcka nervskador i fötter hos personer med diabetes typ 1. Resultatet av en Diabetes Screening redovisas i tre nivåer: Normal känsel, Misstänkt avvikelse eller Signifikant avvikelse i förhållande till en referensgrupp, bestående av 1100 friska individer i ålder 8 till 80 år. Misstänkt eller Signifikant avvikelse indikerar att en möjlig nervskada finns. Screeningmetoden ger vårdsektorn tillgång till ett nytt verktyg som erbjuder tillförlitlig och repetitiv mätning för att i tid upptäcka begynnande nervskador i samband med Diabetes. 
 
- Lanseringen av den nya applikationen Diabetes Screening, är en del i VibroSense långsiktiga strategi att lägga till nya applikationer i produkten, i takt med att ny klinisk data blir tillgänglig från bolagets forskningspartners. Efter en avslutad 5 års prospektiv studie omfattande vuxna personer med diabetes typ 1, har VibroSense nu sammanställt klinisk data som ligger till grund för den nya screeningmodulen. Själva screeningen tar under 10 minuter och ger läkare och sköterskor inom diabetesvård ett tillförlitligt resultat som samtidigt sparar mycket tid i det dagliga vårdarbetet. Vi är otroligt glada att kunna erbjuda ett nytt och effektivt instrument, som ett komplement till dagens befintliga hjälpmedel som i flera fall är över 50 år gamla, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB. 
 
 
Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,  Tel: +46 40 88 026 E-post: info@vibrosense.com  www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. 
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.