Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterad affärsplan med positiv utvärdering från Medtronic i Schweiz

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har inlett den operativa fasen för att genomföra sin affärsplan efter positiv utvärdering från  flera fristående parter, bland annat ett av världens största medicintekniska bolag Medtronics europaorganisation.  

Under hösten har nästa steg  i bolagets plan att gå från produktutveckling till ett kommersiellt medicintekniskt företag inletts. I detta steg har vi en uttalad målsättning att bygga upp ett nätverk av distributörer, få intresse och acceptans hos tongivande Key Opinion Leaders, förbereda för Reimbursement och stärka vår organisation.

Arbetet har utförts på flera fronter parallellt där vi bland annat tagit fram en affärsplan för hela bolaget, utfört olika marknadsaktiviteter, stöttat våra partners forskningsstudier samt identifierat nya patent som vi kommer ansöka om under våren.

Affärsplan
En heltäckande affärsplan har tagits fram med hjälp av bolagets nye styrelseledamot Axel Sjöblad. Planen har även stämts av med fristående parter som bekräftat att den är realistisk och trovärdig. Under innevarande steg i denna plan kommer VibroSense att satsa framförallt på Norden, Tyskland och Storbritannien som bedöms ha en adresserbar marknadspotential på minst 35 000 VibroSense Meter II enheter.

De stora dragen i affärsplanen kommer att presenteras  i ett pressmeddelande under Q1 2019.

Marknadsaktiviteter
Ett helt nytt paket av marknadsföringsmaterial och säljstöd har tagits fram vilket ska krönas av en ny web-sida som vi planerar att lansera under januari 2019.

Under hösten har bolaget deltagit som utställare på olika mässor och events, bland annat på den årliga diabeteskongressen EASD, Världsdiabetesdagen i Malmö och på forumet Diabetssamverkan i Sverige. Dessa aktiviteter har resulterat i  intressanta leads som bearbetas intensivt. Under Q1 2019 kommer bolaget att fokusera på Sverige där vi avser att delta som utställare på Neurofysiologidagarna (januari) och Onkologidagarna (mars) som båda hålls i Stockholm.

Bolagets nya VibroSense Meter II har tagits emot av marknaden med stort intresse och nyfikenhet. Förändringen i intresse är påtaglig och visar att vi har ett antal affärsegment med god potential; Neurofysiologi, Diabetes, Onkologi, Neurologi och Företagshälsovård/Arbets- och Miljömedicin. Vi kan redan nu se en väsentlig utväxling i våra affärsbesök hos potentiella kunder eftersom nämnda affärssegment ligger på samma ställe. Då har vi ännu inte börjat bearbeta läkemedels- och medicintekniska bolag som är ytterligare ett intressant affärssegment.

Under två dagar i november fick VibroSense möjlighet att presentera bolaget och vår VibroSense Meter II på Medtronics Europahuvudkontor i Schweiz. Eventet var ett samarbete mellan Medtronic och EIC (European Innovation Council), där Medtronic valt ut VibroSense som ett av 20 bolag från ett urval av 150 topprankade medtech-bolag inom EUs ramprogram Horizon 2020. 

  • Det är mycket glädjande att nu vi från flera håll har fått bekräftat att vår affärsplan håller, bland annat från toppskiktet inom Medtronic EMEA. Medtronic är världens största bolag inom Medicinteknik med globalt mer än 80 000 anställda och en omsättning på drygt 30 miljarder USD. Det är för tidigt att säga om våra kontakter kommer leda till affärer med Medtronic, men nu känner de till oss som bolag och vår teknologi Multi-Frekvens Vibrametri, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Forskningsstudier och Patent
VibroSense har sedan många år haft ett etablerat samarbete med forskare.  För närvarande pågår flera studier inom diabetes och onkologi.  Även här ser vi ett utökat intresse och det är mycket troligt att ytterligar nya studier kommer startas under våren. Som en följd av det ökade intresset kommer vi bli mer restriktiva vad gäller valet av samarbetsstudier som inte självfinanseras i form direkta köp eller hyra av VibroSense Meter II.

En mer heltäckande sammafattning av pågående eller planerade studier och preliminära resultat kommer publiceras före julhelgen i ett separat pressmeddelande. .

Som ett led i att stärka bolagest IP-portfölj har en helt ny patentstrategi utformats där flera ny patent-möjligheter har identifierats. Ett arbete har inletts med att förbereda nya patentansökningar som, enligt plan, ska skickas in under Q1 2019.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.