Hoppa till huvudinnehåll

Styrelseförändring i VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics huvudägare föreslår Axel Sjöblad till ny styrelseledamot i bolaget. Sjöblad kommer närmast från BioGaia AB.

Axel Sjöblad har fram till juni arbetat som VD i BioGaia AB som är noterat på Stockholmsbörsens mid cap-lista. Tidigare har han innehaft VD-poster i Getinge Sverige AB samt Gambro med ansvar för dotterbolag med verksamhet i ett antal europeiska länder. Med Axel Sjöblad i styrelsen tillförs bolaget gedigna kunskaper och erfarenheter inom marknadsföring och försäljning. Vidare kommer Sjöblad att bidra till att bygga en organisation för framtida tillväxt för VibroSense Dynamics.

Olof Stocksén har avböjt omval till styrelseledamot. Stocksén har varit styrelseledamot i VibroSense Dynamics sedan 2014 och hans bidrag till styrelsearbetet, där han har delat med sig av sin stora erfarenhet inom det medicintekniska området, har varit instrumentell.

  • Jag vill som huvudägare hälsa Axel hjärtligt välkommen till styrelsen. Med sin stora erfarenhet från arbete med att utveckla produkter i samarbete med forskare och att etablera och driva internationell försäljning, får styrelsen och bolaget ett synnerligen värdefullt tillskott. Vidare vill jag också rikta ett stort tack till Olof när han nu lämnar styrelsen för att hinna med att ägna mer tid åt familj och barnbarn. Olofs insatser i bolaget har alltid varit välgrundade och monumentala, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Utöver val av Axel Sjöblad till styrelseledamot föreslår huvudägarna att Charlotte Ahlgren Moritz omväljs till styrelseordförande, samt omval av styrelseledamöterna Toni Speidel, Fredrik Westman och Henrik Brorsson. Till suppleant föreslås omval av Göran Lundborg.

VibroSense Dynamics årsstämma äger rum den 16 oktober.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.