Hoppa till huvudinnehåll

Sjællands Universitetshospital i Roskilde köper VibroSense Meter II – startar studie kring cellgifter och nervskador

Den Kliniska Onkologiska Avdelningen vid Sjællands Universitetshospital i Roskilde köper en VibroSense Meter II från VibroSense Dynamics i syfte att genomföra tre kliniska studier. I forskningsavtalet ingår en option på att köpa ytterligare två instrument. De kliniska studierna startar den 1 september 2019 och genomförs på patienter med bröst-, äggstocks- och kolorektalcancer. Studierna syftar till att undersöka hur nerver i fötter och händer påverkas av cellgiftsbehandling.

Forskningsavtalet innebär ett nära samarbete mellan Onkologiska Avdelningen vid Sjællands Universitetshospital och VibroSense Dynamics. Den första studien, en så kallad pilotstudie med 40 patienter, startar den 1 september i år. De patientgrupper som ingår i studien är personer med
bröst-, äggstocks- och kolorektalcancer och som behandlas med Taxaner och Oxaliplatin. I studien kommer man studera cellgiftsbehandling och hur denn påverkar känseln i fötter och händer. I den andra studien som planeras starta i april 2020 kommer 100 patienter att ingå.

  • - Nervskador orsakade av cellgifter påverkar stora patientgrupper som behandlas med taxaner eller platinabaserade cellgifter. Tillståndet kan idag inte förebyggas eller behandlas, vilket ger signifikanta problem och skador för cancerpatienterna, för vissa livslånga besvär. Vi ser fram emot att undersöka Multifrekvens Vibrametri och metodens stora potential för tidig diagnos för att förbättra behandlingen och övervaka utvecklingen av nervskador vid cellgiftsbehandling, säger Professor Jörn Herrstedt, Forskningsledare och Överläkare vid Klinisk onkologisk afdelning og palliative enheder, Sjællands Universitetshospital Roskilde og Næstved.
     
  • Jag är mycket glad över det samarbete vi nu startar med Sjællands Universitetshospital. Forskningsområdet är mycket intressant och avtalet visar att det finns en stor tilltro till vårt instrument och vår metod. Forskningsstudier är en stor marknad och ett viktigt område för bolaget då de både kan ge oss klinisk evidens och öppna upp den ännu större marknaden för obligatoriska undersökningar på primärvårds- och specialistkliniker, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.