Hoppa till huvudinnehåll

Nya lovande forskningsresultat och utökning av pågående studier

Preliminära resultat från studier som genomförs i samarbete med VibroSense Dynamics AB (VibroSense) forskningsnätverk indikerar att bolagets instrument och teknologi har en stor potential för att detektera tidiga neurologiska förändringar inom diabetes och behandling av cancer med cellgifter. Bolagets produkter tar därmed ett steg mot att bli en del av behandlingen inom dessa områden.

VibroSense har en uttalad strategi att bedriva forskning i nära samarbete med forskningspartner med målet att bygga upp en omfattande forskningsportfölj. Strategin baseras på bolagets teknologi som benämns Multi-Frekvens Vibrametri (MFV). VibroSense har sedan starten utvecklat och förfinat MFV och dess styrka har manifesterats i form av 28 vetenskapliga publikationer.

Multi-Frekvens Vibrametri är en metod som ger ett starkt beslutsstöd vid diagnostik av nervskador i händer och fötter genom att undersöka förmågan att uppfatta vibrationer i huden.

Bolagets samarbete med forskare och forskarnätverk ger forskarna möjlighet att upptäcka helt nya samband som kan användas för att ta fram nya och bättre behandlingsmodeller. Denna strategi tillför båda parter ovärderlig kunskap. Forskarna får möjlighet att publicera sina upptäckter i vetenskapliga tidsskrifter samtidigt som VibroSense får ensamrätt på att implementera gjorda upptäckter i sina mjukvarualgoritmer för beslutsstöd vid diagnostik.

VibroSense bedriver för närvarande studier, via forskningspartners, inom två huvudområden, Diabetes och behandling av cancer med cellgifter.

Forskningsstudier inom Diabetes
Under året har två studier avslutats inom diabetes typ 1, en på barn och en på vuxna. I båda studierna har anmärkningsvärda upptäckter gjorts. På barn har man visat att 18 % i en undersökt grupp hade tidiga tecken på nervskador i fötterna samt att de barn som använder insulinpump har bättre känsel i fötterna jämfört med barn som använder insulinpenna. På vuxna har man upptäckt att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötterna hos vuxna med långvarig diabetes, vilket är mycket goda nyheter för alla diabetespatienter.

En studie i Frankrike har också varit planerad under året, med då processen med att söka etiskt tillstånd har dragit ut på tiden har bolaget beslutat att avvakta med denna studie. VibroSense kommer i stället att satsa på två helt nya diabetesstudier. Mer besked kommer när planerna konkretiserats.

Dr Eero Lindholm har nyligen fått acceptans på en inlämnad artikel angående sina rön om prediktion av fotsår med hjälp av VibroSense instrument. Publikationen av artikeln är planerad till Q1 2019.  

Slutligen leder Dr Eero Lindholm en uppföljningsstudie på vuxna med Diabetes Typ 1 där han jämför två traditionella metoder, Biothesiometer och Neurografi med Multi-Frekvens Vibrametri. Studien skall avslutas under våren 2019 och planen är att Dr Lindholm ska presentera ett abstract på den stora diabeteskongressen EASD som hålls den 16-20 september 2019 i Barcelona.

Forskningsstudier inom behandling av cancer med cellgifter
På mycket kort tid har VibroSense, tillsammans med sina forskningspartners, startat tre studier inom behandling av cancer med cellgifter, ytterligare studier är planerade att starta under 2019. 

Två av de pågående studierna, en i Malmö och en i Linköping, är inriktade på behandling av kolorectalcancer med cellgiftet Oxaliplatin. Studien i Malmö har nyligen utökats till sjukhuset i Kristianstad, bland annat på grund av att erhållna preliminära resultat indikerar att bolagets instrument hittar tidiga neurologiska förändringar som inte upptäcks i traditionella frågeformulär.

Den tredje pågående studien genomförs i Lund inom benmärgscancer (Multipelt Myelom) och även här har preliminära studieresultat visat att vårt instrument hittar tidiga förändringar. Resultaten är så intressanta att man har bestämt att utöka studien. Sedan två veckor använder man nu bolagets VibroSense Meter II i sin studie för att undersöka både händer och fötter på behandlade patienter.

Intresset kring studier inom onkologi ökar i rask takt och två nya studier är planerade för start under Q1 2019. En av dessa planeras att genomföras på Onkologen på universitetssjukhuset i Roskilde med ett upptagningsområde på 1,5 miljoner invånare. De Danska kommunerna satsar hårt på ny teknologi inom hälsovården och i den aktuella studien har man ett uttalat intresse av att ta reda på hur VibroSense Meter II kan användas som en del i behandlingen av cancer med cellgifter.

  • Vi följer utvecklingen inom våra diabetes- och cancerstudier med stort intresse. Resultaten hittills är mycket lovande och de överträffar våra förväntningar. Jag kan redan nu säga att erhållna resultat kommer implementeras som Biomarkörer i vår VibroSense Meter II. Min bedömning är att instrumentet kan blir ett viktigt verktyg i behandlingen av såväl diabetesfoten som behandling av cancer med cellgifter, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.