Hoppa till huvudinnehåll

Lübecks universitetssjukhus köper VibroSense Meter II efter avslutad pilotstudie. Ordern förväntas ha en positiv inverkan på helårsresultatet.

Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) har valt att utnyttja sin option att köpa VibroSense Meter II efter avslutad Pilotstudie. Den genomförda studien syftade till att undersöka temporära försämringar av känseln i händer som en följd av kortvarig exponering av vibrationer. Målsättningen är nu att man ska göra en större studie med hjälp av VibroSense Meter II för att undersöka om man kan använda instrumentet som ett hjälpmedel för att förebygga och förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg.

Resultatet av pilotstudien kommer att presenteras på den stora tyska kongressen ”VDI-Fachtagung Humanschwingungen 2020” som hålls den 28-29 april i Würzburg, Tyskland. På kongressen samlas Tysklands expertis inom arbets- och miljömedicin samt representanter från Tyska industrikoncerner.

Vibrationsskador är ett stort arbetsmiljöproblem i Tyskland men kunskapen om hur man kan undvika och förebygga skadorna är fortfarande begränsad. Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübecks universitetssjukhus (LIOH) fokuserar på att hitta metoder för prevention som bygger på vetenskaplig evidens med utgångspunkt från regelbundna hälsokontroller, så kallad Screening.

  • Att Lübecks universitetssjukhus nu köper VibroSense Meter II visar att de har tillit till systemet och att man vill undersöka om instrumentet kan användas för att förebygga vibrationsskador snarare än att diagnostisera permanenta skador. Tyskland har en stor industri med många vibrationsexponerade arbetstagare. Det här är vårt första steg in på den tyska marknaden och jag har stor förhoppning att vårt VibroSense Meter system ska visa sig vara lika framgångsrikt där som inom företagshälsovården i Sverige. Detta förväntas även ha en positiv inverkan på vårt långsiktiga resultat, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.