Hoppa till huvudinnehåll

Lovande forskningsresultat från studie med Multifrekvens Vibrametri skall presenteras på European Association for the Study of Diabetes i Berlin

Överläkaren vid Skånes universitetssjukhus, Dr. Eero Lindholm, kommer att presentera studieresultat som visar att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötter orsakade av diabetes genom förbättrad metabolisk kontroll. VibroSense Dynamics deltar som utställare på EASD i hall 4 monter 4J05.

I Dr. Lindholms posterpresentation visas mycket lovande resultat som kan indikera att försämringar i nervfunktionen i fötterna orsakade av diabetes kan vara reversibla med hjälp av en bättre metabolisk kontroll. Metabolisk kontroll innebär i sammanhanget att de patienterna som sänker sitt så kallade långtidsblodsocker (HbA1c) också får bättre känsel i fötterna.

Det är andra gången som Dr. Eero Lindholm presenterar forskningsresultat på EASD. Tidigare har Eero Lindholm presenterat resultat som visar att man med Multifrekvens Vibrametri kan visa att det finns ett signifikant samband mellan fotsår och försämrad känsel på låga frekvenser, 4-16 Hz.

VibroSense Dynamics deltar som utställare vid EASD och kommer där att visa sitt nya CE-märkta VibroSense Meter II instrument i monter 4J05.

EASD är en av världens viktigaste konferenser för forskare inom diabetes. EASD har fler än 5 000 medlemmar från mer än 100 länder. Årets konferens äger rum 1-5 oktober och fler än 15 000 delegater från mer än 130 länder deltar.

  • Vi tar nu ett viktigt steg framåt i och med att vi med forskningsresultat kan visa nyttan med vår VibroSense Meter och metoden Multifrekvens Vibrametri. För första gången någonsin har man visat att det kan vara möjligt att reversera nervskador i fötterna orsakade diabetes vilket i så fall är mycket goda nyheter för alla diabetespatienter, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.