Hoppa till huvudinnehåll

Företagshälsovårdskoncernen Avonova Human Capital har tecknat en avsiktsförklaring med VibroSense att köpa 24 VibroSense Meter II

Avonova storsatsar på att motverka vibrationsskador som en följd av Arbetsmiljöverkets ökade fokus på vibrationsskador.  Avonova och VibroSense Dynamics har ingått en avsiktsförklaring med målsättning att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. Satsningen är ett direkt resultat av ökad efterfrågan från företagets kunder och innebär att Avonova har för avsikt att köpa 24 VibroSense Meter II.

Arbetsmiljöverket ställer allt högre krav på att arbetsgivarna reducerar vibrationsskador och ökar under 2019 och 2020 antalet inspektioner inom detta område. Som ett svar på Arbetsmiljöverkets krav och det faktum att arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda medicinska kontroller kommer Avonova att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrations-exponerade arbetstagare. Dessa arbetstagare finns idag inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggsektorn. VibroSense Dynamics kommer att stödja Avonova i denna satsning som är ett resultat av ökad efterfrågan från företagets kunder och ytterligare ett sätt för Avonova att bredda sitt erbjudande.

  • ”Tack vare samarbetet med VibroSense och en ny screeningmetod får vi ett effektivt och enkelt verktyg för att hjälpa våra kunder att upptäcka och följa upp åtgärder för att förebygga ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Jörgen Malmenskog, VD Avonova Hälsa AB.”
  • ”Avonovas storsatsning är välkommen eftersom vibrationsskador är ett allvarligt problem inom flera olika yrkesgrupper. Jag ser fram emot samarbetet där vi levererar vårt nyutvecklade instrument VibroSense Meter II som vi menar är det mest tillförlitliga instrumentet för att upptäcka känselnedsättning i fingrar och händer, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.”

 

Om vibrationsskador
Vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg är idag den vanligaste arbetsskadan i Sverige och utgör totalt 28 % av alla registrerade arbetsskador. Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka. I Sverige finns ca 400 000 arbetstagare som arbetar med handhållna vibrerande verktyg vilka kan ge skador på nerver, blodcirkulation, leder och muskler. De vanligaste symtomen på vibrationsskador är försämrad känsel, domningar, vita fingrar och förlorad finmotorisk förmåga. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggindustri.

 

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

 

Kontakt Avonova Hälsa AB
Sofia Åström Paulsson chefsläkare
Tel: + +46 727 21 26 80
E-post: sofia.paulsson@avonova.se
www.avonova.se

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.

 

Om Avonova Hälsa AB (publ)
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.