Hoppa till huvudinnehåll

Erkänd diabetesklinik i Tyskland utvärderar VibroSense Meter® II

Diabeteskliniken på universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart utvärderar VibroSense Meter® II med start den 11 oktober 2022. I samband med detta diskuteras även ett forskningssamarbete mellan kliniken och VibroSense Dynamics med fokus på nervskador i fötterna orsakade av diabetes.

Diabeteskliniken på Klinikum Stuttgart är en mycket erkänd klinik som behandlar personer som har diabetes typ 1 eller 2. Målsättningen är att kliniken ska använda VibroSense Meter II och applikationen ”Diabetic Foot Screening” som en naturlig del vid underökningen av personer med diabetes.

Kliniken arbetar även med forskning för att studera och utveckla effektiva metoder för vård och behandling av diabetesfoten. I utvärdering av ”Diabetic Foot Screening” ingår även ett mindre forskningsprojekt där man ska använda VibroSense Meter II för att bedöma neuro-sensorisk status i diabetesfoten

”Vi fortätter i hög takt att arbeta oss in på den Tyska marknaden. Med diabeteskliniken i Stuttgart har vi nu kontakt med två mycket välrenommerade kliniker Tyskland. Vi ser dessutom ett ökat intresse från ytterligare KOL i Tyskland och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete med att introducera ”Diabetic Foot Screening” i Tyskland”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

 

Om Klinik für Endokrinologie, Diabetologie, Klinikum Stuttgart
Institutionen för endokrinologi, diabetologi och geriatrik vid universitetssjukhuset Stuttgart är beläget på Bad Cannstatt-sjukhuset i Stuttgart. Avdelningen är välkänd för sina ansträngningar och framgångar inom diabetologiområdet och den är certifierad av German Diabetes Society. Kliniken har särskilt fokus mot behandling av diabetiskt fotsyndrom. Kliniken behandlar över 1 500 slutenvårdspatienter årligen under ledning av Prof. Dr. Ralf Lobmann som har erkänts av FOCUS Magazine som en av de främsta läkarna inom diabetologiområdet. Prof. Lobmann är också den första talesmannen och ordföranden för Diabetic Foot Society of the German Diabetes Society, styrelseledamot i German Diabetes Association (DDG), och var tidigare ordförande för European Society (DFSG).

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.