Hoppa till huvudinnehåll

Diabetes Foot Screening finns nu på Försäkringsmottagningen Sophiahemmet

Diabetes Foot Screening införs nu på Försäkringsmottagningen Sophiahemmet som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes. Mottagningen är därmed först i Sverige som privat vårdgivare att avända metoden.

Försäkringsmottagningen Sophiahemmet använder VibroSense Meter® II och inför mätmetoden Diabetes Foot Screening som standard i sin kliniska verksamhet. Vid Försäkringsmottagningen ersätter man därmed de befintliga instrumenten Stämgaffel och Monofilament, vid fotundersökningar hos personer som lever med diabetes.

”Efter utvärdering av Diabetes Foot Screening under våren 2023 har vi beslutat att införa denna undersökning som standard för patienter med diabetes som besöker vår mottagning. Undersökningen erbjuder tydliga fördelar och upptäcker tidiga känselförändringar i fötter, vilket ger oss bättre möjligheter att förebygga utveckling av diabetesrelaterade fotsår”, säger Maarit Korkeila Liden, Verksamhetschef och Specialistläkare vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet.

”Vi är otroligt glada och stolta för samarbetet med Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, som är en av de mest välrenommerade klinikerna i Sverige, samt att man valt vår produkt och VibroSense som leverantör”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.


Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om Sophiahemmet
Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad hälso- och sjukvård genom ett 30-tal självständiga vårdgivare inom de flesta vårdområden på uppdrag av Region Stockholm, vissa andra regioner i Sverige och försäkringsbolag. https://sjukhus.sophiahemmet.se/