Hoppa till huvudinnehåll

Diabetes Foot Screening får positiva reaktioner i Tyskland!

Efter att ha deltagit i DIABETES KONGRESS 2022 i Berlin 25-28 maj och besökt första potentiella KOL-kliniker, kan VibroSense konstatera flera omedelbara och positiva möjligheter på den tyska marknaden.

Tyskland är en viktig exportmarknad som förväntas vara mycket värdefull på lång sikt för applikationen Diabetes Foot Screening. Efter att ha kontaktat ett stort antal diabeteskliniker inför DIABETES KONGRESS 2022 i Berlin, har flera möten med läkare hållits under de senaste två veckorna.

"Konklusionen efter våra första möten med tyska diabetesläkare och introduktion av Diabetes Foot Screening, är att intresset i Tyskland för vår teknik är stort. Vi har en omedelbar och stark möjlighet att ta oss framåt på den tyska marknaden. Ytterligare bra händelser kommer att kunna rapporteras under 2022”, säger VibroSense VD, Hans Wallin.

Om Diabetes i Tyskland*
Det finns för närvarande fler än 8,5 miljoner människor med diabetes i Tyskland. Fler än 600 000 nya fall tillkommer varje år. Om trenden fortsätter förväntas 12,3 miljoner människor i Tyskland ha diabetes år 2040.

Omkring 32 000 barn och ungdomar under 19 år har typ 1-diabetes. Varje år utvecklar cirka 3 100 barn och ungdomar upp till 17 års ålder typ 1-diabetes. Andelen nya fall av typ 1-diabetes ökar för närvarande med 3 till 5 procent årligen.

De totala årliga vårdkostnaderna uppgår till cirka 21 miljarder euro. Två tredjedelar av kostnaderna relaterade till behandling av diabeteskomplikationer.

*Källa www.diabetesde.org

Kontakt
Hans Wallin, CEO of VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
Email: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.