Hoppa till huvudinnehåll

BioGaias förra VD får operativ roll i VibroSense Dynamics

Styrelseledamoten Axel Sjöblad ska börja arbeta operativt i VibroSense Dynamics. Sjöblad kommer att fokusera på affärs- och organisationsutveckling samt uppbyggnad av distributörsnätverk.

 VibroSense Dynamics har gått in i en ny fas som innebär att bolaget kommer att fokusera på att lägga grunden till framtida tillväxt. Axel Sjöblad kommer att ha en viktig roll i arbetet med att bygga upp distributörsnätverk i olika länder samt utveckla bolagets affärsupplägg och organisation.

  • Förutsättningarna för VibroSense Dynamics är mycket lovande när vi nu går in i en fas där vi ska tillvarata de tillväxtmöjligheter som vi står inför. Jag är mycket nöjd med att Axel Sjöblad åtagit sig uppdraget att leda arbetet med att utveckla organisationen och vårt affärsupplägg samt bistå i arbetet med att bygga upp vårt distributionsnätverk. Vi har fått intressanta förfrågningar från distributörer i olika delar av världen och vi kommer att ha stor nytta av Axels erfarenheter i detta arbete, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Axel Sjöblad har fram till i juni i år arbetat som VD i BioGaia AB som är noterat på Stockholmsbörsens mid cap-lista. Tidigare har han innehaft VD-poster i Getinge Sverige AB samt Gambro med ansvar för dotterbolag med verksamhet i ett antal europeiska länder.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.