Hoppa till huvudinnehåll

Artikel i Vetenskap & Hälsa: Metod för att upptäcka nervskador i tidigt skede

I en nypublicerad artikel i Vetenskap & Hälsa ges stöd för MultiFrekvens Vibrametri inom området diabetes. Under hösten 2020 inleds lanseringen av applikationen Diabetes Screening med bolagets nya produkt, VibroSense Meter® II, som kommer hjälpa vården att effektivisera behandlingen av diabetesfoten. Screeningen, som tar under 10 minuter, ger stöd för att snabbt identifiera patienter som riskerar att få nervskador som en följd av diabetes.

Läs hela artikeln i Vetenskap & Hälsa: https://www.vetenskaphalsa.se/metod-upptacker-nervskador-i-tidigt-skede/

Läs även artikeln på Diabetesportalen: https://www.diabetesportalen.lu.se/article/metod-for-att-upptacka-nervskador-i-tidigt-skede

 

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.