Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljöverket ökar antalet inspektioner och ställer större krav på arbetsgivarna för att minska vibrationsskadorna

Arbetsmiljöverket kommer i stor utsträckning att fokusera på vibrationsskador under 2019 och 2020 då man ska genomföra 1 000 inspektioner årligen på svenska arbetsplatser. 2018 genomfördes 350 inspektioner och 8 av 10 arbetsplatser har fått totalt 850 krav. Ett ökat fokus på problemen med vibrationsskador kommer att gynna VibroSense Dynamics.

Arbetsmiljöverket har under 2018 genomfört 350 inspektioner och 8 av 10 arbetsplatser har fått totalt 850 krav som syftar till att komma till rätta med riskerna med handhållna vibrerande verktyg. Under 2019 och 2020 kommer Arbetsmiljöverket att utöka insatserna och genomföra 1 000 inspektioner varje år. Målet för Arbetsmiljöverket är att bland annat ställa krav på fler förebyggande åtgärder och därigenom minska vibrationsskadorna. Detta bedöms vara gynnsamt för VibroSense Dynamics.

Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka och orsakar en rad skador på nerver, leder och muskler och ger upphov till vita fingrar. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, fordons- och byggindustri och tandvård.  Vibrationsskador är numera den mest vanliga arbetsskadan i Sverige.

  • Vi har märkt ett ökat intresse från företagshälsovården sedan Arbetsmiljöverket i allt större utsträckning fokuserat på vibrationsskador. Detta är ett affärsområde som kan komma att ge ökade intäkter till VibroSense Dynamics och vi har sedan lång tid tillbaka ett mycket gott anseende inom företagshälsovården och Arbets- och Miljömedicinklinikerna, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.