Hoppa till huvudinnehåll

För dig som vårdgivare

Om diabetesfötter

Vården bör undersöka fötterna på personer med (alla typer av) diabetes så ofta som möjligt - helst vid varje vårdbesök. En gång varje år ska man dessutom göra en noggrann fotundersökning. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård från 2017 rekommenderas att fotundersökning utförs rutinmässigt. Det finns anledning att uppdatera hur en fotundersökning ska genomföras utifrån aktuell kunskap både för att förebygga fotkomplikationer och för att utjämna skillnader över landet (se “Det här är VibroSense Meter® II” nedan). En fotundersökning ska alltid leda till en bedömning och riskkategorisering enligt Nationella diabetesregistrets (NDR) riskkategori 1–4, med minst en årlig registrering i registret – se SKL:s dokument "Fotundersökning vid diabetes".

Efter undersökning ska patienten informeras om dennes riskgrupp (1-4, se figur från “Fotundersökning vid diabetes” nedan) och behandlas därefter.

Flödesschema, riskkategorier och guide till åtgärder

Basal fotundersökning utförs av läkare, sjuksköterska och/eller medicinsk fotterapeut. Fotterapeut bör ha grundutbildning som undersköterska samt medicinsk fotvårdsutbildning och utbildning om diabetesfötter för att utföra fotundersökning och fotsjukvård. Omsorgen har ansvar för att personer med diabetes får hjälp med egenvård av fötterna. Personalens kompetens säkerställs med regelbunden fortbildning.

Informera alltid patienten om att ta kontakt med sjukvården om sår eller förändringar på foten uppkommer. Om personen med diabetes inte klarar egenvården själv är det vård-/omsorgspersonal som har ansvar för inspektion och egenvård av fötter.

Det här är VibroSense Meter® II

VibroSense Meter® II är ett avancerat system som kan upptäcka tidiga tecken på nervskador i händer eller fötter (perifer sensorisk neuropati). Systemet mäter och kvantifierar förmågan hos nerver och receptorer i huden att uppfatta avstämda mekaniska vibrationer. VibroSense Meter® II kan hitta förändringar i vibrationskänseln innan de har utvecklats till permanenta nervskador.

Den kliniska nyttan med VibroSense Meter® II är att hjälpa läkare och patienter att dels hitta tidiga förändringar i neurologisk känselstatus i fötterna och dels följa utvecklingen i tiden hos personer som har en etablerad känselnedsättning (neuropati) i foten. Instrumentet är avsett att vara ett stöd för olika behandlingsbeslut med tillhörande uppföljning av behandlingseffekten.

VibroSense Meter® II är avsedd för kliniker inom primär- och specialistvård samt forskare och företagshälsovård som arbetar med behandling, diagnostik eller rehabilitering av perifer neuropati i fötter eller händer.

Användningsområden

VibroSense Meter® II har många fördelar

Ladda ner material och kontakta oss

Vi tar alltid gärna ett möte för att berätta mer om oss och vår produkt. Läs mer, och hitta kontaktformulär, på VibroSenses webbsida "Produkter".

Du kan även ladda ned vår broschyr "VibroSense Meter® II":

Broschyr för VibroSense Meter II