Hoppa till huvudinnehåll

Om CommonSense

Alla som lever med någon typ av diabetes har rätt att få sina fötter undersökta minst en gång per år i sjukvården. Enligt medicinska experter kan fotsår i många fall undvikas om känselbortfallet (nervskadan) upptäcks tidigt, då detta ger möjlighet att snabbt sätta in förebyggande åtgärder. Nervskador ska upptäckas i tid för att de ska gå att behandla eller reversera. Vi väntar ju inte med att gå till tandläkaren tills tänderna håller på att ramla ut. Helt naturligt besöker vi istället tandläkaren i förebyggande syfte. Tänk vad positivt det hade varit om även diabetesfötter undersöktes oftare i förebyggande syfte! Dessa undersökningar, regelbunden omsorg och vård, är nyckeln till fina och friska diabetesfötter. Detta kan förhindra både ett stort personligt lidande för patienten och avsevärt sänka samhällets kostnader.

CommonSense är en aktivitet för att väcka nyfikenhet och intresse kring frågan om bättre diabetesfötter i Sverige och för att sprida kunskap om vikten av fotvård och regelbundna fotundersökningar. VibroSense har antagit utmaningen att förnya och förbättra undersökningsmetoderna för diabetesfötter och att göra dem säkrare, snabbare och mer precisa. Med VibroSense Meter® II och Diabetes Foot Screening, tar hela undersökningen knappt tio minuter. Det är enkelt, oberoende av operatören och resultatet redovisas överskådligt som en trafiksignal; Grönt, Gult eller Rött.

Om VibroSense Dynamics AB

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om Diabetesia

Sofia Segersson diagnostiserades med typ 1 diabetes år 2008. Redan under gymnasietiden hittade hon hjärtefråga i att föreläsa om sjukdomen för att sprida kunskap. År 2015 startade hon sitt företag Diabetesia, i vilket hon - utöver blogg, föreläsningar och sociala medier i egen regi - rådgiver företag och organisationer inom just typ 1 diabetes. Hon har gedigen erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, ett stort nätverk och en vision om att förbättra patienters situation - gentemot vården, de själva och samhället i stort.