Hoppa till huvudinnehåll

En ryggsäck full med kunskap

Av Sofia Segersson, 1 december 2020

Stort intresse

Inför att vi skulle sjösätta CommonSense ville vi se till att ha ordentligt med kunskap i ryggsäcken, och tog därför fram en marknadsundersökning som vi distribuerade ut i diabetes-Sverige under juni månad 2020. Enkäten besvarades av många personer med olika typer av diabetes, men även av flera som inte lever med diabetes själva utan då i egenskap av anhörig.

Efter att ha sammanställt svaren kunde vi konstatera att det finns ett stort intresse för att lära sig mer om fotrelaterade diabeteskomplikationer. Undersökningen visar att kunskapen varierar mycket. Även de som säger att de vet en hel del berättar också att det inte alltid är via vårdens information, utan något de på eget initiativ har tagit reda på.

Denna undersökning har gett oss ett tillförlitligt underlag att stå på när vi tog fram CommonSense och har även fungerat som en bekräftelse på att det vi gör behövs. Mer information, fler undersökningar, mer och mer eget ansvar. Förebyggande och precisa undersökningar för att rädda fler diabetesfötter - det är CommonSense!

Deltagarna i undersökningen

Av de som svarade på vår undersökning (679 stycken) hade 93% någon typ av diabetes själva, och av dessa personer var det sedan 90% som lever med typ 1 diabetes. Av de som svarade att de inte lever med diabetes var övervägande del (55%) föräldrar till någon som lever med någon typ av diabetes. Det fanns ett stort spann i svaren på frågan “Hur länge har du haft diabetes?”; alltifrån en mycket kort tid till långt över 30 år.

När det kommer till oro kring fotrelaterade diabeteskomplikationer var det spridda skurar bland de svarande, men tyngdpunkten låg mot det mer oroade hållet.

När vi bad respondenterna att självskatta hur mycket de kunde om fotrelaterade diabeteskomplikationer fanns det några som ansåg sig kunna mycket, några som ansåg sig inte kunna något alls - och på frågan om de ville få möjlighet att lära sig mer svarade hela 75% ja. Den slutsats vi kan dra av detta är att det verkligen behövs mer information om ämnet!

Vi fick även ut siffror om bristen på fotundersökningar i vården - 50% angav att deras fötter undersöks mer sällan än 1 gång om året eller aldrig i vården. Då detta är något som alla som lever med diabetes har rätt till (årliga fotundersökningar) är detta en bekymrande siffra.

Och när vi frågade om medicinsk fotvård erbjuds i dennes region visste hela 35% inte svaret. Detta kan såklart bero på ointresse hos patienten, men det kan också vara en fingervisning om att bättre information behövs i vården.

Citat från deltagare i undersökningen

Vi kunde efter publicerad och sammanställd enkät räkna ihop 142 stycken (!) frisvar på frågan ”Har du någon ytterligare kommentar om fotvård och/eller diabetesrelaterade fotkomplikationer och information kring detta?”. Nedan följer några utdrag som är extra viktiga att lyfta fram.

”Det är något som man talar mycket lite om. Jag fick diabetes för åtta år sedan och man har tittat på fötterna en gång.”

”Min dotter har ingen känsel i vissa tår. Hon är bara 19 år. Vad är ”normalt” med diabetesfötter? Vad kan man räkna med el förvänta sig efter ca 10 år med typ 1? Hur ont är normalt att ha? Ja väldigt viktig fråga!”

”Jag var på besök angående otroligt mycket förhårdnader men läkaren sa att så länge jag har mina 2 hårstrån på foten så får jag ingen hjälp då det inte är relaterat till diabetes.”

”Jag har fått formade sulor från sjukvården och vid enstaka tillfällen fotvård. Vill gärna ha information om möjliga insatser, men inte så mycket om alla möjliga komplikationer, tycker att den informationen redan finns mycket, men däremot inte så mycket kring hur man får hjälp med de komplikationerna.”

”Jag upplever att det är något som skulle behöva beröras mer under rutinmässiga besök hos diabetessköterska. Känns som att det lätt glöms bort att checka av hur det faktiskt ser ut och vilka eventuella funderingar man har kring det.”

”Det är inte riktigt längre relevant för mig. Låter mig pga tidigare D1-komplikationer aldrig någonsin nå över 8-9 i BS. Då faller dessutom hela problematiken. Fötter drabbas ej. Alls. Åtminstone inte mer än vad som redan skett.”

”Jag har en dotter som är 15 år och vi har aldrig blivit erbjuden kontroll eller vård / förebyggande vård. Jag vet inte när man börjar titta på fötterna men jag ska fråga nästa gång vi är hos dia-teamet.”

Hör av er!

Vi sätter oerhört stort värde att så många har tagit sig tid att svara på vår undersökning och det vittnar om hur stort behov det är av mer information i ämnet. Återkom gärna och besök vår sida CommonSense. Vi kommer successivt att fylla på med aktuell information och ämnen som är viktiga att belysa för dig som lever med någon typ av diabetes eller för dig som är anhörig.