Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics: VibroSense Meter II har beviljats mönster-skydd i Japan

VibroSense Dynamics AB (”VibroSense”) meddelar att bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II har erhållit ett mönsterskydd i Japan. Därmed har bolagets IP-skydd förstärkts ytterligare.

Japanese Patent Office (JPO) har godkänt VibroSense Dynamics ansökan om mönsterskydd för bolagets nya produktfamilj VibroSense Meter II.

I och med att mönsterskyddet har godkänts i Japan har bolagets unika design fått ett ännu starkare IP-skydd. Designen baseras på omfattande informationsinhämtning där användarna, det vill säga läkare, forskare och sjuksköterskor, har varit delaktiga i utvecklingen av designen.

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.