Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense Dynamics har levererat sina första instrument till Kina

De två första instrumenten VibroSense Meter® II, har nu levererats till Kina och mottagits av VibroSense nya kinesiska partner UMCARE. Instrumenten med dess applikation ”Diabetic Foot Screening” ingår som en del i UMCAREs satsning att förbättra vården av diabetesfoten i Kina.

De två instrumenten är avsedda dels för regulatoriska tester och dels för intern utbildning och träning av marknads- och säljpersonal hos den kinesiska samarbetspartnern UMCARE.

Arbetet med översättning av utbildningsmaterial kommer att inledas under hösten. Under nästa år inleds intern utbildning och träning av marknads- och säljpersonal hos UMCARE.

”Samarabetet med UMCARE går bra och utvecklas tillfredsställande och det känns riktigt spännande att vi har de två första instrumenten på plats i Kina. Detta möjliggör att vi kan starta den planerade träningen av UMCARE’s personal som en del i vårt förberedande arbete inför kommande lansering av ”Diabetic Foot Screening”, säger Hans Wallin, VD för VibroSense Dynamics AB.

Om diabetes i Kina
Enligt en uppskattning från American Diabetes Association (ADA) från 2020 finns det ca 130 miljoner patienter med diabetes i Kina, vilket gör landet till den största marknaden för diabetesvård i världen. Det finns omkring 36 000 sjukhus, varav 24 000 är privata och 12 000 är offentliga. Kostnaden för diabetesvården uppskattas till motsvarande 800 miljarder SEK per år.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.