Hoppa till huvudinnehåll

Växande intresse för Diabetes Foot Screening i Sverige och utomlands

Den 30 juni avslutades bolagets räkenskapsår 2022/2023 och som en summering kan vi konstatera att bolaget haft lovande framgångar med Diabetes Foot Screening. Både vad gäller försäljning i Sverige och Tyskland, samt ett ökat intresse utanför dessa marknader.

Marknads- och försäljningsaktiviteter
En av våra målsättningar har varit att identifiera reimbursement-koder i Tyskland för Diabetes Foot Screening för att få ett starkt stöd och incitament för försäljning på denna marknad. Detta mål har vi uppnått och levererat två instrument under våren till den tyska marknaden.

Vi har ytterligare kliniker som vi för täta diskussioner med och sammantaget bedömer vi starten i Tyskland som positiv med bra potential för fortsatt expansion och positiv utveckling.

I Sverige har vi levererat Diabetes Foot Screening till den första privata vårdgivaren, Försäkringsmottagningen Sophiahemmet, som valt att införa mätmetoden som standard i sin kliniska verksamhet. Vid Försäkrings-mottagningen ersätter man därmed de befintliga metoderna Stämgaffel och Monofilament, vid fotundersökningar hos personer som lever med diabetes.

Kliniken är en av de mer välrenommerade i Sverige. Avtalet kan dessutom ha betydelse i de övriga dialoger och förhandlingar som initierats med andra privata vårdaktörer. Detta gäller även utanför Sverige och ett exempel är en pågående diskussion där vi ser goda möjligheter att sälja VibroSense Meter® II till diabeteskliniker i Danmark.

Under maj månad deltog vi i årets viktigaste svenska diabeteskongress; SFD 2023 (Svensk Förening för Diabetologi). Kongressen gav ett bra utfall med ett ökat intresse kring Diabetes Foot Screening.  

VibroSense kommer framöver att öka exponeringen utomlands, men även arbeta med att stärka sin position i Norden. Under hösten kommer bolaget att närvara vid två internationella kongresser; NeuroDiab 2023 i Thessaloniki samt EASD 2023 i Hamburg. EASD är en av världens viktigaste konferenser för forskare inom diabetes. EASD har fler än 5 000 medlemmar från mer än 100 länder. Årets konferens äger rum 2-6 oktober.

Inför bolagets etablering i Kina fortgår arbetet med att ansöka om ett regulatoriskt godkännande vilket genomförs i samarbete med bolagets distributör i Kina, Genertec Universal Medical. Alla erforderliga externa tester i Kina är klara och nästa steg är att lämna in en ansökan till Kinas myndighet för regulatoriskt godkännande vilket beräknas ske i augusti.

Sammantaget har de första sex månaderna under 2023 har varit bra och vi känner att vi bygger vår framtid i allt snabbare takt. Bolaget börjar närma sig en position där vi blir intressanta för återförsäljare/distributörer. Vi kommer därför att mer aktivt söka samarbetspartners för att sälja vår produkt i Sverige och utomlands.

Kontakt
Hans Wallin, CEO of VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
Email: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.