Hoppa till huvudinnehåll

Lübecks universitetsjukhus utvärderar VibroSense Meter II för en studie på prevention av vibrationsskador i Tyskland

Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübeck universitetsjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) ska göra en stor studie med hjälp av VibroSense Meter II. Syftet med studien är att undersöka hur man kan förhindra vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg. Studien inleds med en pilotstudie där man hyr VibroSense Meter system under fyra månader med en option på att därefter köpa instrumentet.

Vibrationsskador är ett stort arbetsmiljöproblem i Tyskland men kunskapen om hur man kan undvika och förebygga skadorna är fortfarande begränsad. Institutet för Arbets- och Miljömedicin på Lübeck universitetsjukhus (LIOH) satsar nu på att ta reda på vilka diagnostikmetoder som kan användas för att tidigt identifiera personer i riskzonen. LIOH fokuserar på att hitta metoder för prevention som bygger på vetenskaplig evidens med utgångspunkt från regelbundna hälsokontroller, så kallad Screening.

  • Det känns väldigt hoppfullt att man nu börjar studera metoder som kan användas för att förebygga vibrationsskador snarare är att diagnostisera permanenta skador i Tyskland. Där har man en stor industri med många vibrationsexponerade arbetstagare. Det här är vår första order i Tyskland och jag har en stor förhoppning att vårt VibroSense Meter system ska visa sig var lika kraftfullt där som inom företagshälsovården i Sverige och Norge. Vi tar härmed ett första steg för att öppna upp en ny marknad för regelbundna hälsokontroller av vibrationsexponerad personal, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.