Hoppa till huvudinnehåll

Lovande framsteg i Tyskland och positiv respons för Diabetes Foot Screening

VibroSense Dynamics (VibroSense) ökade aktiviter i Tyskland och Norden har tagits emot väl av marknaden. I Tyskland har VibroSense identifierat en ny strategi med befintliga reimbursement-koder som bedöms underlätta bolagets expansion i Tyskland väsentligt. VibroSense har fått positiv respons från sina markandsaktiviter mot såväl kunder och investerare.

Under hösten har VibroSense fokuserat på sina två affärsområden Diabetes och Företagshälsovård. I Tyskland, där fokus ligger på Diabetes Foot Screening har detta resulterat i ett samarbete med ett välrenommerat konsultföretag som hjälpt bolaget att definiera en tydlig strategi för expansion i Tyskland. I detta ingår bland annat stöd för så kallade reimbursement-koder. Detta innebär att 12% av den tyska marknaden för hälsovård kommer att kunna tillgodogöra sig en väl tilltagen subvention om man köper eller hyr bolagets produkt VibroSense Meter® II.

I Sverige forsätter Bolaget med sina aktiviter inom segmentet Företagshälsovård där man löpande utbildar och ger ett uppskattat kundstöd med hjälp av sin digitala plattform för utbilning och seminarier. Utvecklingen av affärsområdet Diabetes i Sverige, fortlöper enligt plan med de kliniker som använder och utvärderar applikationen Diabetes Foot Screening. VibroSense har även levererat sin första order från Finland, till universitetssjukhuset i Kempele.

Som ett led i att förstärka marknadsföringen av bolaget mot investerare har en uppdaterad bolagspresentation tagits fram vilken finns tillgänglig på följande länk Hemma Hos VibroSense

”De positiva reaktioner vi får från marknaden innebär att vi tagit ett nytt kliv framåt både i Tyskland och i Sverige. Vår första leverans till Finland är en ny milstolpe som öppnar fler möjligheter för VibroSense. I takt med att vi når nya kundgrupper och rör oss in i nya segment av marknaden, är det viktigt för oss att visa en uppdaterad bild av vårt Bolag både för kunder och investerare ”, säger VibroSense VD, Hans Wallin.
 

Kontakt
Hans Wallin, CEO of VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
Email: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.