Hoppa till huvudinnehåll

Företagshälsovårdskoncernen Avonova Hälsa AB tecknar treårigt licensavtal med VibroSense Dynamics

Avonova har beslutat att sätta upp en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. För att utföra dessa hälsokontroller har Avonova tecknat ett licensavtal på 24 VibroSense Meter II, med option på fler instrument. Licensavtalet omfattar initialt 36 månader med möjlighet till förlängning. Avtalet ger en positiv inverkan på VibroSense Dynamics resultat för innevarande räkenskapsår.

Avonova Hälsa AB har för avsikt att skapa en rikstäckande organisation för hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare. VibroSense Dynamics AB kommer att stötta Avonova i detta arbete genom att hyra ut 24 VibroSense Meter II under tre år. Skälet är att Avonova Hälsa AB märker en ökad efterfrågan från kunder i kombination med Arbetsmiljöverkets ökade fokus på vibrationsskador och att arbetsgivare har en skyldighet att erbjuda medicinska kontroller av arbetstagare. Avonova kommer att ha tidsbegränsad exklusivitet på den svenska marknaden fram till och med oktober 2020, inom segmentet Hand Arm Vibration.

  • Tack vare samarbetet med VibroSense och en ny screeningmetod får vi ett effektivt och enkelt verktyg för att hjälpa våra kunder att upptäcka och följa upp åtgärder för att förebygga ett allvarligt arbetsmiljöproblem, säger Jörgen Malmenskog, VD Avonova Hälsa AB.
     
  • Under hösten 2019 kommer vi börja leverera VibroSense Meter II till Avonova. Vi vågar påstå att vårt instrument är världens mest tillförlitliga instrument för att upptäcka tidiga känselförändringar i fingrar och händer orsakade av vibrerande verktyg. Tillsammans med vår nyutvecklade screeningmetod kan Avonova därmed tillmötesgå kundernas efterfrågan på en effektiv och tillförlitlig undersökning av alla de arbetstagare som arbetar inom riskyrken, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB.

Om vibrationsskador
Vibrationsskador orsakade av vibrerande verktyg är idag den vanligaste arbetsskadan i Sverige och utgör totalt 28 % av alla registrerade arbetsskador. Användandet av handhållna vibrerande verktyg ligger på en konstant nivå sedan 10 år tillbaka. I Sverige finns ca 400 000 arbetstagare som arbetar med handhållna vibrerande verktyg vilka kan ge skador på nerver, blodcirkulation, leder och muskler. De vanligaste symtomen på vibrationsskador är försämrad känsel, domningar, vita fingrar och förlorad finmotorisk förmåga. Skadorna medför ofta livslångt lidande för den skadade. Drabbade yrkesgrupper är exempelvis de som arbetar inom mark- och anläggning, verkstadsindustri, tandvård samt fordons- och byggindustri.

 

Kontakt VibroSense Dynamics AB
Toni Speidel, VD
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Kontakt Avonova Hälsa AB
Sofia Åström Paulsson chefsläkare
Tel: + +46 727 21 26 80
E-post: sofia.paulsson@avonova.se
www.avonova.se
 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.
 

Om Avonova Hälsa AB (publ)
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.