Language

Utredningar/Projekt

Arbetarföreskrifter

År 2005 reviderades vissa delar av Arbetarföreskrifterna (AFS2005) som en följd EU:s vibrationsdirektiv vilket innebar att det ställdes hårda krav på alla arbetsgivare inom EU som har en vibrationsutsatt arbetsmiljö.

Regelverket i Sverige för vibrationer och medicinska kontroller finns i AFS2005:15 resp. 2005:6. För den oinvigde kan detta regelverk vara svårtolkat, inte minst att vad gäller att förstå vad som krävs rent praktiskt för att uppfylla angivna krav.

VibroSense Dynamics har därför kompletteras sitt utbud av tjänster som går ut på att vi kan hjälpa en Företagshälsovård eller en Arbetsgivare med hela eller delar av arbetet med att implementera AFS2005:15/6 i en verksamhet.

Arbetet läggs upp i projektform där innehållet stäms av med kunden baserat på ett projektförslag som tas fram av VibroSense Dynamics. Vi kan bl.a. hjälpa till med:

  • Lokala Vibrationsseminarier med inbjudna kunder
  • Inledande arbetsmiljöanalys av Hand-Arm vibrationer
  • Komplett projekt med implementering av AFS2005:15/6, fokus på Hand-Arm Vibrationer

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.