Language

Support

Teknisk Support

Våra system är mycket stabila och behovet av support har varit synnerligen lågt, både vad gäller instrument och PC-programvara. Vid misstänkta program- eller instrumentfel går det bra att kontakta oss direkt via e-post eller telefon (se Kontakta oss).

Angående kalibrering så har VibroSense Meter systemet en intern kalibrering som görs automatisk vid varje uppstart. För de företag med kvalitetscertifieringar, som kräver regelbunden instrumentkalibrering, erbjuds denna tjänst både av VibroSense Dynamics och  SP i Borås som också kan hjälpa till med kontroll av den interna kalibreringen.

Rent allmänt så rekommenderas en sådan genomgång ca 1 ggr/2 år för att säkerställa mätkvalitén. VibroSense Dynamics erbjuder även ett serviceavtal där det ingår en fullständig genomgång av instrumentet, inkl. kalibreringskontroll, en gång vart annat år, förutsatt att man har haft ett sådant avtal två år i rad.

Applikationssupport

Den centrala målsättningen med VibroSense Meter systemet är det skall fungera som ett oumbärligt hjälpmedel vid känseldiagnostik av händer samt vid systematiskt arbetsmiljöarbete för vibrationsexponerad personal.

Båda dessa områden kan vara förhållandevis komplexa och vi tror oss ha identifierat ett kunskapsbehov hos många kunder. Vi har därför tagit fram ett urval av  tjänster i form av utbildningar och projektstöd som vi kan erbjuda. Läs mer under Tjänster.

Vid rent medicinska frågeställningar går det också bra att rådfråga professor Göran Lundborg.