Language

VibroSense Meter

VibroSense Meter är ett avancerat system som stödjer tidig upptäckt av känselförändringar i händer och fingrar. Med VibroSense Meter får man ett kraftfullt verktyg för att hitta tidiga förändringar i känseln innan de har utvecklats till permanenta skador.

Systemet kan med fördel användas som en integrerad del i ett systematiskt arbetsmiljö-arbete för att förebygga uppkomst av vibrationsskador. Systemet är också avsett för diagnostik av vibrationsskador och neurologiska skador.  VibroSense Meter systemet består av dels en mätenhet och dels en programvara för PC:

 • Mätenheten innehåller avancerad mekanik och elektronik för uppmätning av vibrationströsklar på fingrar med hjälp av multifrekvens vibrametri
 • Programvaran innehåller:
  • Frågeformulär anpassat för kraven i AFS 2005:6 inklusive gradering enligt Stockholm Workshop Scale
  • Automatisk registrering av vibrogram på upp till fyra fingrar per undersökning
  • Mätning av fingertemperatur för varje undersökt finger
  • Automatisk jämförelse mot ett omfattande åldersmatchat normalmaterial
  • Stöd för långtidsuppföljning av individer och grupper
  • Statistikstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete