Language

Mätbord

För de företag som vill sätta upp en permanent mätstation rekommenderas vårt specialkonstruerade mätbord. Bordet ger en optimal och ergonomisk mätställning dels för patienten och dels för operatören som genomför själva undersökningen. 

Mätbordet är försett med hjul och konstruktionen är byggd kring en stabil rörstomme med tåliga MDF-skivor. Bordet är inte portabelt.

Specifikation

Höjd arbetsyta
Justerbart 67-80 cm

Höjd instrumentyta
Justerbart 67-80 cm

Arbetsyta
76x65 cm

Instrumentyta
28x70 cm

Hjul
Fyra st varav 2 låsbara (närmast operatören)