Language

Licensavgift

Licensavgift

Licensavgift är en produkt som är avsedd för företag inom företagshälsovården som vill utöka eller förbättra sitt utbud av medicinska kontroller av vibrationsexponerade personer. Vårt avtal för Licensavgift innebär att man hyr ett VibroSense Meter system ett år i taget mot en årsavgift plus en fast kostnad per genomförd undersökning.

För att få en högre utnyttjandegrad är det möjligt att dela på ett system mellan flera företagshälsovårder vilket även sänker den totala kostnaden. En variant kan vara att man också delar på en läkare som specialiserar sig inom området HAVS, ”Hand Arm Vibrations Syndrom”.

Ladda ner broschyr.

Specifikation

Fast avgift
Hyra av VibroSense Meter systemet som betalas i förskott för tolv (12) månader.

Rörlig avgift
En avgift för varje genomförd undersökning med avräkning var sjätte (6) månad tas ut i efterskott. Antalet undersökningar registreras av systemet och rapporteras med hjälp av en inbyggd rapport som användaren skriver ut inför varje avräkning.

Underhåll
Fri service och support inklusive tillgång till fria uppgraderingar av mjukvaran VSM som körs på en standard PC.

Flera användare
Flera företagshälsovårder kan dela på ett system. I detta ingår att registrerade användare får installera mjukvaran VSM på sina egna PC.

Grundkrav
Genomgången grundkurs för operatörer. I grundkursen ingår också utbildning i medicinsk tolkning för läkare och sjuksköterskor.