Language

Produkter

Produktbild: test
Produktbild: vibrogram

VibroSense Dynamics produkter är avsedda för företagshälsovård och sjukhus som jobbar med att förebygga eller diagnostisera  vibrationsskador och andra neurologiska skador i händer och fingrar.

Typiska användningsområden är:

  • Stöd för diagnostik av perifer neuropati
  • Screening av stora vibrationsexponerade grupper
  • Medicinska kontroller av vibrationsexponerade personer i riskgrupper enligt AFS2005:6
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS2005:15
  • Forskning

Våra produkter har många fördelar varav några är:

  • Unik och beprövad grundmetod som bygger på ”multifrekvens vibrametri
  • Icke invasiva undersökningar som är lätta att genomföra
  • Portabelt system som medger undersökningar ute på en arbetsplats
  • Stöd för olika typer av undersökningar med integrerade frågeformulär