Hoppa till huvudinnehåll

VibroSense AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av units

att genomföra en företrädesemission av units (“Företrädesemissionen”), bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B. Beslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 12 april 2024. VibroSense har upprättat ett memorandum innehållandes information om Bolaget och erbjudandet, vilket nu finns tillgängligt via Bolagets (https://www.vibrosense.se/investerare) och den finansiella rådgivaren Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Teckningsperioden inleds den 19 april 2024 och pågår fram till den 6 maj 2024.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Förutsatt fullteckning kommer Företrädesemissionen initialt att tillföra Bolaget cirka 26,1 MSEK, och ytterligare maximalt cirka 39,1 MSEK i maj 2025 genom teckningsoptioner av serie TO 3 B. VibroSense har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 13 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 50 procent av företrädesemissionen.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (pub)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.