Hoppa till huvudinnehåll

Steno Diabetes Center Odense, Danmark, utvärderar Diabetes Foot Screening för kliniskt bruk

Diabeteskliniken på Steno Diabetes Center Odense, Danmark, har inlett en utvärdering av VibroSense Meter® II med Diabetes Foot Screening som en del i att testa en ny process för att optimera patientflödet.

Steno Diabetes Center, Odense har startat ett projekt för att optimera patientflödet som ett led i att implementera ett ”One Stop Shop” koncept, med målsättning att minimera antalet sjukhusbesök vid regelbundna hälsokontroller av personer som lever med diabetes.

Vid godkänt utfall av utvärderingen kan det nya konceptet implementeras på regionernas övriga sjukhus vilket i så fall medför ytterligare behov av VibroSense Meter II. Utvärderingen beräknas vara klar inom 6 till 8 månader.

”Vi ser med spänning fram emot projektet på Steno Diabetes Center Odense. Med ett positivt utfall finns det goda förutsättningar för att Diabetes Foot Screening även kan införas på Stenos övriga diabetes centers i hela Danmark och tillhörande regioner.”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om Steno Diabetescenter Odense
Novo Nordisk Foundation har sedan några år startat sju stycken Steno Diabetes Center i samarbete med Danmarks fem regioner samt på Färöarna och Grönland. Det övergripande målet med dessa center är att forska och utveckla kunskapen kring vården av personer som lever med diabetes. Målet är också att vara regionala kunskapscenters som ett stöd till regionernas övriga diabeteskliniker.

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) startades 2018 på Odense Universitetssjukhus. Centret har ett särskilt fokus på typ 2-diabetes, inklusive forskning, förebyggande, upptäckt, behandling av sena komplikationer och utbildning av vårdpersonal. Genom samarbeten med andra sjukhus och vårdgivare i regionen siktar SDCO på att spela en stor roll i att utveckla och förbättra diabetesvården i hela södra Danmark.

Novo Nordisk Foundation har åtagit sig upp till 1,4 miljarder DKK (188 miljoner euro) för SDCO. Finansieringsperioden sträcker sig till 2027, med eventuell förlängning därefter

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.