Hoppa till huvudinnehåll

Ny publikation påvisar stark korrelation mellan MultiFrekvens Vibrametri och Neurografi för diagnostik av nervskador orsakade av diabetes

I en publikation på Plos One redovisas resultatet från en klinisk studie där man jämfört bolagets teknologi Multifrekvens Vibrametri (MFV) med Neurografi, som allmänt betraktas som Gold Standard vid diagnostik av nervskador orsakade av diabetes. I publikationen framgår att det finns ett starkt samband mellan MFV och Neurografi.  För diabeteskliniker är detta en kvittens på att man kan erbjuda Diabetes Foot Screening som en ekvivalent specialistundersökning till Neurografi som normalt sett endast utförs på större sjukhus.

I artikeln drar man bland annat slutsatsen att det finns en stark korrelation mellan suralnervens amplitud och vibrationströsklar vid 125 Hz. En ytterligare slutsats är att testning med MFV kan begränsas till endast fyra frekvenser istället för sju, vilket förkortar testtiden, för att särskilja perifer Diabetesneuropati i den nedre extremiteten. De föreslagna frekvenserna är identiska med de som ingår i bolagets instrument VibroSense Meter® II och undersökningen Diabetes Foot Screening

”VibroSense teknologi Multifrekvens Vibrametri har utvecklats i nära samarbete med klinisk forskning och det finns en gigantisk potential inom diagnostik av perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Den nyligen publicerade artikeln är ytterligare en viktig bekräftelse för att uppnå vår vision The New Gold Standard for reliabel detection of nerve damage”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om Neurografi
Elektroneurografi (ENeG) är en icke invasiv undersökning av kroppens nerver. Vid undersökning fästs ytelektroder på kroppen som stimulerar nerverna med elektriska pulser. Vid undersökningen mäts både nervledningshastighet och nervledningsamplitud. ENeg betraktas allmänt som Gold Standard vid diagnostik av nervskador orsakade av diabetes. Neurografi är en så kallad specialistundersökning som normalt endast utförs på klinker för klinisk fysiologi eller neurofysiologi på större sjukhus.

Undersökningen är riskfri men kan uppfattas som obehaglig eftersom stimuleringen sker genom elektriska stötar. Avvikelser kan bero på tryck mot nerverna, men också på sjukdomar såsom diabetes eller inflammatoriska tillstånd.

Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter orsakade av till exempel diabetes, cellgiftsbehandling eller vibrerande handhållna verktyg. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.